Hopp til innholdet

Vi har delt tjenestene våre mot bedriftsmarkedet, da til det vi kaller mindre bedrifter, inn i tre deler. Det ene elementet i de tjenester vi tilbyr er rent praktiske. Altså det vi har kalt forretningsførsel. Klikk deg inn der så får du se hva vi tilbyr rent praktisk, men husk, selv om det du leter ikke står omtalt så finnes det alltid en løsning på alle problemer.

Dernest tilbyr vi det vi kaller for tjenester til strategisk forretningsutvikling. Da er vi inne på rene strategiske og taktiske rådgivningstjenester, gjerne for å oppnå vekst, men likeså gjerne for å gjøre allerede bra drift bedre eller andre utfordringer dere står ovenfor og som vi kan bidra med profesjonell hjelp til å løse.

Det tredje fagområdet dreier seg for så vidt også om rådgivning, men da spesifikt rettet mot offentlige myndigheter. Det er et vidt begrep og dekker egentlig meget brede områder. Enten det gjelder krav det offentlige setter til dere som bedrift som til tjenester de kan bidra med og økonomiske ordninger stat og kommuner har for å kunne utvikle din bedrift. Det kan dreie seg om miljø. Eller likestilling. Og det kan også dreie seg om konflikter eller gebyrer ilagt som det er viktig å ha god kommunikasjon for å få løst på god måte.

Ta kontakt, les mer på undermenyene så håper vi dere har godt utbytte og god effekt.

SHEKPro Bedriftsconsult AS – Org.Nr: 925 700 185 – Kristiansund/Nordmøre